เช็ค ให้ชัวร์ ! “การทำเสีย” ในกีฬาแบดมินตัน

การทำเสีย แบดมินตัน

ลองพูดถึงกีฬาเล่นง่ายๆ สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกเพศ ทุกวัย เพียงแค่จับไม้แร็กเกตตีลูกขนไก่ อาศัยทักษะการเคลื่อนไหว คล่องแคล่วว่องไวเพื่อรับ – ส่งลูก ก็คงไม่พ้น “กีฬาแบดมินตัน”

                แบดมินตันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ ได้ประโยชน์รอบตัว จึงเป็นที่นิยมในระดับสากล  ด้วยความน่าสนใจของกีฬาแบดมินตัน มีความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับ “การทำเสีย” ในกีฬาแบดมินตันมาฝากกัน มีรายละเอียดดังนี้

1. การส่งลูกไม่ถูกต้อง การส่งลูกต้องอยู่ภายใต้การส่งลูกถูกต้องตามกฎกติกาการแข่งขันที่ระบุไว้ คือ

 • ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการแข่งขัน และ ผู้รับอยู่ในท่าเตรียมพร้อม
 • ผู้รับและผู้ส่งลูก ยืนในสนาม ลักษณะเป็นเส้นทแยงมุมตรงข้ามกัน โดยเท้าทั้งสองข้างไม่เหยียบเส้นแบ่งเขตสนามการส่งลูก
 • ขณะที่เริ่มทำการส่งลูก ส่วนใดส่วนหนึ่งของเท้าต้องแตะพื้น ทั้งผู้รับและผู้ส่งลูก
 • จุดสัมผัสแรกขณะตีลูกคือ ไม้แร็กเกต และ ฐานลูกขนไก่
 • ขณะทำการส่งลูก ให้ลูกขนไก่ อยู่ต่ำกว่าระดับเอว
 • ผู้ส่งจับไม้แร็กเกตให้ก้านแร็กเกตชี้ลงต่ำ ส่วนหัวแร็กเกตอยู่ต่ำสุด
 • ทิศทางการเคลื่อนที่ของแร็กเกตไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งทำการส่งลูกเสร็จ

2. หากในขณะเล่น ลูกขนไก่อยู่ในลักษณะดังกล่าว ถือว่า “ทำเสีย”

 • ลูกตกลงบนพื้น นอกเส้นเขตของสนาม
 • ลูกไม่ข้ามตาข่าย ลูกลอดตาของตาข่าย ลูกลอดใต้ตาข่าย
 • ลูกสัมผัสพื้นเพดาน หรือ ฝ้าผนัง
 • ลูกสัมผัสตัวผู้เล่น หรือ เครื่องแต่งกายผู้เล่น
 • ลูกถูกอุปกรณ์และบุคคลใกล้เคียงบริเวณรอบสนาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาสถานที่การแข่งขัน สามารถอกกฎ กติกาการสัมผัสวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ โดยการลงความเห็นของภาคีสมาชิก

3. ผู้เล่นตีลูก ก่อนลูกข้ามตาข่ายมาในแดนของตัวเอง

4. ขณะทำการแข่งขัน ผู้เล่นกระทำการดังกล่าว ถือว่า “ทำเสีย”

 • ถูกตาข่าย
 • ไม้แร็กเกต หรือตัวผู้เล่น ล้ำบริเวณเหนือตาข่ายขอบบนสุดเข้าไปในเขตแดนของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
 • กระทำการที่เป็นการขัดขวางการส่งลูกเข้ามาในเขตแดนของตัวเอง หรือ ทำลายสมาธิของฝ่ายตรงข้าม

5. ขณะการเล่น ลูกขนไก่

 • ตีลูกขนไก่ 2 ครั้งติดต่อกัน
 • ลูกถูกตีโดยเล่นคนที่ 1 และถูกตีซ้ำโดยผู้เล่นคนที่ 2 (ในกรณีการเล่นประเภทคู่)
 • ลูกถูกตีโดยผู้เล่นคนที่ 1 แต่ทิศทางของลูกไปยังด้านหลังสนามของผู้เล่นฝ่ายนั้น
 • กระทำการผิดกฎ กติกา ซ้ำหลายครั้ง
 • ผู้เล่นกระทำการส่งลูก แต่ลูกไม่ข้ามตาข่าย หรือติดอยู่ที่ตาของตาข่าย

แบดมินตันเป็นกีฬาอันดับต้นๆที่ทุกคนนึกถึง เมื่ออยากออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากวิธีการเล่นที่เรียบง่าย ใช้อุปกรณ์เพียงไม้แร็กเกต และลูกขนไก่ แต่ความง่ายของการเล่นนั้นแฝงไปด้วยกฎกติกา ที่ผู้เล่นควรตระหนักถึง และอาจยังไม่รู้ “การทำเสีย” ในกีฬาแบดมินตัน ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของกฎกติกากีฬาแบดมินตัน