ประโยนชน์ที่ดีของกีฬาเทเบิลเทนนิส

ประโยนชน์ เทเบิลเทนนิส

สุขภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตที่ดีด้วย การดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ มีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่คำนึงถึงคุณภาพของชีวิตและการเจ็บป่วย การเลือกทานอาหารครบ 5 หมู่หรือแหล่งรวบสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ร่วมกับการออกกำลังกาย

ช่วยให้ร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อารมณ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีสมาธิ ภาวการณ์เจ็บป่วยลดน้อยลง เมื่อปฏิบัติควบคู่กันไปย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งการออกกำลังกายนั้นมีหลายวิธี การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสก็เป็นหนึ่งในการออกกำลังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงได้เช่นกัน

กีฬาเทเบิลเทนนิส หรือ กีฬาปิงปอง เป็นกีฬาสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เล่น สามารถเล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย นอกจากความบันเทิงที่ได้จากการเล่นกีฬาชนิดนี้แล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของผู้เล่น ด้วยความน่าสนใจของกีฬาชนิดนี้จึงนำความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประโยนชน์ที่ดีของกีฬาเทเบิลเทนนิส มีรายละเอียดดังนี้

ประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส

  1. สามารถเล่นได้ทุกสถานที่ ทุกฤดูกาล ทุกเพศ ทุกวัย
  2. กติกาการเล่นได้รับการยอมรับในระดับสากล
  3. มีแบบทีม และแบบเดี่ยวให้เลือกเล่น
  4. ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย

ประโยชน์ทางด้านร่างกาย  ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 30 นาที –  1 ชั่วโมง ต่อ วัน ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดภาวะการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีความคล่องแคล่วว่องไว กระฉับกระเฉง มีความอดทน

ความพิเศษของกีฬาเทเบิลเทนนิส คือ มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แต่เป็นในลักษณะการออกกำลังกายเบาๆ อาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนสัด ทำให้ทุกส่วนได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ มีช่วงได้พักหายใจ ไม่เหนื่อยจนเกินไป ไม่มีการปะทะ ไม่ใช้ความรุนแรง ทำให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าแทนการอ่อนล้า

ประโยชน์ทางด้านจิตใจและอารมณ์ เสมือนการฝึกจิตใจให้รู้จักการแพ้ ชนะ ใช้สติ สมาธิ และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการเล่น มีความอดทน ใช้เหตุผลตัดสินปัญหา รู้จักการระงับอารมณ์หรือไตร่ตรองให้ดีก่อนกระทำ และความสามัคคี การอยู่ร่วมกัน ช่วยกันตัดสินและแก้ปัญหาในกรณีที่เล่นแบบทีม

ประโยชน์ทางด้านสังคม การอยู่ในสังคมนักกีฬา พบคนหลากหลาย การปฏิบัติวางตัว การให้เกียรติ การเคารพ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และการมีน้ำใจในนักกีฬา เป็นเสมือนการฝึกตนให้มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน

กีฬาเทเบิลเทนนิสมีลักษณะเฉพาะตัว คือ การเคลื่อนไหวร่างกายทุกสัดส่วน ไม่ใช้ความรุนแรง แต่ใช้ความว่องไว และไหวพริบ ทำให้ร่างกายได้ประโยชน์จากการออกกำลังกายแทนการเหนื่อยล้า กีฬาชนิดนี้จึงเหมาะแก่การออกกำลังกายเบาๆ ไม่หักโหม แต่ได้ประโยชน์ล้นหลาม