ข้อควรปฏิบัติและพฤติกรรมสำหรับผู้เล่นและผู้ชมกีฬาวอลเลย์บอล

พฤติกรรม วอลเลย์บอล

พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เร่งรีบไปกับการทำงานในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเครียด ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง จนนำไปสู่การเจ็บป่วยที่อาจตามมา การดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุขไปกับสิ่งที่รักก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ส่งเสริมสุภาพร่างกายให้แข็งแรง

                สำหรับคนรักกีฬา การใช้เวลาว่างช่วงพักผ่อนหย่อนใจไปกับการชมการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอล ยิ่งสร้างความสนุกสนาน มีอารมณ์ร่วม ผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี  แต่ทว่าไปชมการแข่งขันแบบชิดติดขอบสนาม ก็คงจะข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เล่นและผู้ชมกีฬาวอลเลย์บอล มีรายละเอียดดังนี้

มารยาทผู้ชมกีฬาวอลเลย์บอล

1. เมื่อมาถึงสถานที่จัดการแข่งขัน ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ควรนั่งอยู่กับที่ หลีกเลี่ยงการเดินไป – มา รบกวนผู้อื่น

2. ขณะผู้เข้าแข่งขัน และผู้ตัดสินก้าวเข้าสู่สนาม ควรปรบมือเพื่อให้เกียรติ

3. ขณะทำการแข่งขัน ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนสมาธิผู้เข้าแข่งขัน

4. ผู้เข้าแข่งขันเล่นได้ดี หรือ ยอมรับโทษตามคำตัดสินของผู้ตัดสิน ควรให้กำลังใจโดยการปรบมือ

5. หลีกเลี่ยงการใช้ภาษา กิริยา ท่าทาง หยาบคาย หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาถึงความไม่เคารพสถานที่ คณะกรรมการ และผู้เข้าแข่งขัน

6. ยอมรับคำตัดสินของผู้ตัดสิน หลีกเลี่ยงการตั้งตนเป็นใหญ่ เป็นผู้นำตัดสินเอง เนื่องจากคำตัดสินเหล่านี้ได้ผ่านการพิจารณาและไตร่ตรองอย่างดีก่อนตัดสิน

7. ให้เกียรติสถานที่ ด้วยการแต่งตัวเรียบร้อย ใช้ภาษาสุภาพในการชมการแข่งขัน

8. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และ ยาเสพติดก่อนหรือขณะชมการแข่งขัน เนื่องจากเป็นของอบายมุข ส่งผลให้ผู้นั้นขาดสติ ไร้การควบคุมอารมณ์ พฤติกรรม ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียตามมา

มารยาทผู้เล่น

1. ระลึกตนอยู่เสมอว่าเป็นนักกีฬาสมัครเล่น มีความอ่อนถ่อมตน มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี เคารพ และให้เกียรติผู้อาวุโสกว่าเสมอ

2. หมั่นขยันฝึกซ้อมเป็นประจำ หากมีจุดอ่อนเปิดใจยอมรับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีม

3. เชื่อฟังคำสั่งสอน ปฏิบัติตามกฎ กติกา อย่างถูกต้องและเคร่งครัด

4. เรียนรู้ในการแข่งขันแพ้ – ชนะ

5. เมื่อขาดสติ ไร้การควบคุม ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ให้รวดเร็วที่สุด มีสมาธิ จดจ่ออยู่กับการแข่งขัน และไม่แสดงพฤติกรรมหยาบคาย

6. มีความอดทน สร้างความสนุกสนานไปกับกีฬาที่ตนเล่น เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย และมีความสุขไปกับการฝึกซ้อม

                จุดประสงค์ของผู้ดูก็เพื่อทำในสิ่งที่รักในช่วงเวลาที่ว่าง ส่งแรงเชียร์ แรงใจให้ทีมนั้นๆ หรือมาเพื่อชมการแข่งขันในกีฬาที่ตนชื่นชอบ ทุกคนต่างมาด้วยจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่เมื่อมาอยู่รวมกันในอีกสังคมหนึ่ง มารยาทถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนพึงมี และควรปฏิบัติตามเพื่อความราบรื่นของการแข่งขันและลดปัญหาที่นำไปสู่การสูญเสีย