มาตรฐานของสนามกีฬาแบดมินตัน

มาตรฐาน สนาม แบดมินตัน

แบดมินตัน กีฬาแข่งขันในระดับสากล เดิมกีฬาแบดมินตันไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากไม่มีประวัติความเป็นมาของกีฬาชนิดนี้อย่างแน่ชัด มีเพียงหลักฐานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในแถบยุโรป เป็นที่รู้จักในคนหมู่มากประกอบกับสังคมเปิดกว้างในกีฬาชนิดนี้มากขึ้น ด้วยความนิยมอย่างแพร่หลายจึงมีการจัดตั้งสมาคมแบดมินตันที่ประเทศอังกฤษ นับเป็นประเทศแรกที่รับกีฬาชนิดนี้เข้ามาและจัดตั้งสมาคมนี้ เมื่อวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงกีฬาแบดมินตันยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จนเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันอาเชียนเกมส์ ซีเกมส์ และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก แบดมินตันจึงเป็นกีฬาในระดับสากลอย่างแท้จริง นับตั้งแต่เป็นเป็นต้นมา

กีฬาแบดมินตันแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย การแข่งขันมี 2 ประเภทคือ “การแข่งขันประเภทเดี่ยว” มีผู้เล่นฝ่ายละ  คน และ “การแข่งขันประเภทคู่” มีผู้เล่นฝ่ายละ 2 คน  ใช้ไม้แร็กแก็ตหรือไม้แบดมินตันเป็นวัสดุในการตีลูกขนไก่ โดยลูกขนไก่ควรมีน้ำหนัก 4 – 5 กรัม การรับ – ส่งลูกควรอยู่ในสนามที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานของสนามกีฬาแบดมินตันมีรายละเอียดดังนี้

1. สนามที่ได้มาตรฐาน ควรเป็นสนามรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า

2. เส้นแสดงขอบเขตทุกเส้นควรทาด้วยสีขาว หรือ สีเหลือง เพื่อความชัดเจน

3. เสาตาข่ายตั้งอยู่บริเวณเส้นเขตข้างของขอบเขตประเภทคู่ โดยการตั้งเสาบริเวณนี้เป็นตำแหน่งมาตรฐานสามารถใช้ได้ทั้งการแข่งขันประเภทเดี่ยวและการแข่งขันประเภทคู่

4. เสาตาข่ายสูง 1.55 เมตร วัดจากระดับพื้นสนาม เสาตั้งตรง ไม่มีส่วนใดของเสายื่นออกมาบริเวณสนาม

5. ตาข่าย ควรถักด้วยด้ายสีเข้ม ตาของตาข่ายควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร

6. ขนาดของตาข่าย ควรมีความกว้าง 760 มิลลิเมตร และควรมีความยาวอย่างน้อย 6 เมตร

7. ขอบบนของตาข่ายควรเย็บผ้าขาวพับ 2 ทบ เป็นแถบมีขนาดกว้าง 75 มิลลิเมตร ทับบนเชือกที่ร้อยเพื่อขึงตึงตาข่ายทั้งสองข้าง

8. เชือกหรือลวด ควรมีขนาดที่พอดี เพื่อใช้สำหรับการตึงตาข่ายทั้งสองข้างที่หัวเสาด้านบนสุด

9. ขอบบนสุดของตาข่าย ควรสูงจากกึ่งกลางพื้นสนามประมาณ 1.5 เมตร และสูงจากเส้นเขตข้างของขอบเขตประเภทคู่ประมาณ 1.55 เมตร

10. สุดปลายตาข่ายกับเสา ไม่ควรมีช่องว่าง หากมีช่องว่างระหว่างสุดปลายตาข่ายกับเสา ควรผูกร้อยให้เรียบร้อยจนไม่มีช่องว่าง

เหล่านี้เป็นความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับมาตรฐานของสนามกีฬาแบดมินตัน องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขันที่ควรคำนึงถึง เนื่องจากเป็นกติกาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน หากสนามไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ อาจทำให้ผิดกติกาได้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*