อุปกรณ์การเล่นที่ดี…มีมาตรฐาน สำหรับกีฬาแบดมินตัน

อุปกรณ์ กีฬาแบดมินตัน

แบดมินตัน กีฬาสร้างความสนุกสนาน แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย การเล่นประเภทเดี่ยว มีผู้เล่นฝ่ายละ  1 คน การเล่นประเภทคู่ มีผู้เล่นฝ่ายละ 2 คน ใช้ไม้แร็กเกตหรือไม้แบดมินตันเป็นวัสดุตีลูกขนไก่ ผู้เล่นจำเป็นต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ว่องไว เพื่อรับ – ส่งตลอดเวลา

อุปกรณ์จำเป็นสำหรับการกีฬาแบดมินตัน คือ ไม้แร็กเกต และ ลูกขนไก่ โดยอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ไม้แร็กเกต

1. เฟรมของแร็กเกต หรือ ไม้แร็กเกต มีความยาวไม่เกิน 680 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 230 มิลลิเมตร โดยแร็กเกตประกอบด้วย

 • หัว บริเวณสำหรับการขึงเอ็น
 • คอ ส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างหัวกับก้านเข้าด้วยกัน
 • ก้าน ส่วนที่ต่อจากคอถึงด้ามจับ
 • ด้ามจับ บริเวณที่ใช้จับไม้แร็กเกต

2. พื้นที่ขึงเอ็น

 • พื้นที่สำหรับการขึงเอ็นควรแบนราบ ร้อยด้วยเส้นเอ็นแนวขวางตัดกับแนวยืน
 • พื้นที่สำหรับการขึงเอ็นควรมีความยาวไม่เกิน 280 มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน 220 มิลลิเมตร

3. แร็กเกต

 • ไม่อนุญาตให้มีวัสดุอื่นที่นอกเหนือจากนี้ติดอยู่หรือยื่นออกมากจากไม้แร็กเกต  ยกเว้น การพันด้ามแร็กเกตเพื่อความกระชับมือ อุปกรณ์จากการซ่อมแซม หรือป้องกันการชำรุด ทั้งนี้ควรมีขนาดที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 • ไม่อนุญาตให้ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง รูปทรงไม้แร็กเกต

ลูกขนไก่

1. ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือ วัสดุสังเคราะห์ก็ได้ แต่ต้องมีวิถีการวิ่งของลูกลักษณะเดียวกันกับการทำจากวัสดุธรรมชาติ ฐานที่เป็นหัวทำจากไม้ก๊อก หุ้มด้วยหนังบาง มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 25 – 28 มิลลิเมตร  ส่วนฐานล่างมีลักษณะมนกลม คล้ายครึ่งวงกลม

2. ฐานที่เป็นหัวทำจากไม้ก๊อก มีขนปักอยู่บนฐาน 16 อัน ถูกผูกด้วยเส้นด้าย

3. ความยาวของขนควรเท่ากันทั้งหมด 16 อัน วัดจากปลายสุดของขนไปยังปลายสุดของฐาน มีความยาวอยู่ระหว่าง 62 – 70 มิลลิเมตร

4. ปลายขนควรแผ่ในลักษณะวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 58 – 68 มิลลิเมตร

5. ลูกขนไก่ ควรมีน้ำหนักประมาณ 4.7 – 5.5 กรัม

6. สำหรับลูกขนไก่ ทำจากวัสดุสังเคราะห์

 • ใช้วัสดุสังเคราะห์แทนวัสดุธรรมชาติ
 • ฐานที่เป็นหัวทำจากไม้ก๊อก หุ้มด้วยหนังบาง มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 25 – 28 มิลลิเมตร  ส่วนฐานล่างมีลักษณะมนกลม คล้ายครึ่งวงกลม
 • ขนาดและน้ำหนัก ตรงตามลูกขนไก่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เมื่อทดสอบลูกขนไก่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ ให้มีความคลาดเคลื่อน ในส่วนของความถ่วงจำเพาะ และส่วนอื่นๆได้ถึง 10 %

กีฬาแบดมินตัน กำหนดกฎกติกาอุปกรณ์การเล่นอย่างชัดเจน มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความธรรมแก่ผู้เล่น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้เล่นมือใหม่ การเริ่มต้นเล่นกีฬาแบดมินตันที่ดี ก็คือการเลือกอุปกรณ์ที่ดี มีมาตรฐาน ตรงตามกติกาที่ยอมรับในระดับสากล

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*